AnalogBo
Reparation af Rørforstærkere, Stereoforstærkere og Guitarforstærkere

 • Arena Stereo
 • Vox
 • Le Classe A
 • Mcintosh MA7000
 • YAQIN
 • Rauland Stadion Amplifier
 • Jennings B100
 • Sherwood
 • Quad
 • Ashdown
 • Vox AC30
 • Revox Stereo
 • ESS
 • Ortofon
 • Teisco 10
 • Fisher 30A
 • HNF Stereo
 • Vox Foundation Bass
 • Gibson Les Paul
 • Rogers Ravensbourne
AnalogBo
In English
Hvem er AnalogBo
Typiske fejl
Kontakt
Min Blog
Typiske fejl som det ikke koster alverden at reparere

I forbindelse med arbejdet med reparation af forstærkere har det været tydeligt, at det som regel kan betale sig at reparere dem. Undtagelsen er forstærkere, som har været udsat for lynnedslag. Igennem tiderne er der lavet mange kvalitetsforstærkere, som rigeligt kan stå mål med nye forstærkere. De fleste komponenter som indgår i forstærkere har en næsten ubegrænset levetid. Det betyder at blot fordi en enkelt komponent fejler, så skal man ikke nødvendigvis skifte forstærkeren ud med en ny.

Der en række typiske fejl, som jeg ofte ser ved ældre forstærkere:

 • Man er nødt til at dreje volumen knappen højt op for at forstærkeren vil give lyd fra sig
 • Uens lydniveau/lydkvalitet i højre og venstre kanal
 • Knas i højttalerne når man rører volumenkontrollen eller andre kontroller
 • Periodisk knas i højttalerne

De fleste fejl skyldes ældning af enkelte komponenter.

Et slidt højttalerrelæ er ofte årsagen til at den ene kanal ikke rigtig vil spille. Først når man skruer lidt mere op for volumenknappen kommer den med og derefter spiller forstærkeren upåklageligt. Det er fordi den tynde guldbelægningen på højttalerrelæets kontakter er slidt igennem. Uden guldlaget begynder kontakterne i relæet at oxidere. Ved at skrue højt op for volumen kontrollen bryder man det isolerende oxidlag (populært sagt 'rust'). Udskiftning af et højttalerrelæ er normalt en enkel reparation.

En elektrolytkondensator indeholder væske. Med tiden kan en smule af væsken passere elektrolytkondensatorens forsegling. Væsketabet bevirker at elektrolytkondensatoren ikke længere virker efter hensigten. I begyndelsen forringes lydkvaliteten, men ender med at forstærkeren holder op med at spille i den ene eller begge kanaler. Ved at udskifte den eller de få kondensatorer som er blevet for gamle, bliver forstærkeren igen som ny og man kan have glæde af den i mange år endnu.

Volumenkontrollen er et kapitel for sig. Ældre forstærkere knaser oftest i højttalerne når man ændrer på volumenkontrollen. Det skyldes oftest, at fint støv får forvildet sig ind i det bagvedliggende potentiometer. Heldigvis kan de fleste potentiometre renses af fagfolk. Kun i exceptionelle tilfælde er man nødt til at udskifte potentiometret.

Guitarforstærkere udsættes gennem årene for mange fysiske strabadser. Selvom guitarforstærkerne er beregnet til at kunne transporteres, kan rystelser og slag meget vel påvirke printkort og lodninger. Knækkede lodninger giver periodiske fejl. Somme tider er der kontakt, til andre tider er der ikke kontakt. Det høres oftest ved at det knaser i højttaleren, når man har spillet nogen tid. Det kan være svært at finde disse fejl, men lykkes normalt inden for en time eller to. Når jeg finder sådan en fejl fæstner jeg komponenterne, så det ikke sker igen.

Se også min blog blog.analogbo.dk hvor jeg vil fortælle om nogle af de fejl jeg ser i hverdagen.

2020
AnalogBo, Platanhaven 106, 2600 Glostrup, Tlf. 21 24 20 82